X
BİZİ TAKİP EDİN
NE ARAMIŞTINIZ ?
DİLİ SEÇİNİZ.
TR
EN
YETENEĞİ ELDE TUTMAK

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Her yıl gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla çalışan memnuniyeti anketi uygulanmaktadır.

Ödül Takdir Tanıma Sistemi

Şirketimizde takdir ve tanıma süreçlerine yönelik sistemlerimiz bulunmaktadır. Süreçler iki ayrı kategoride yürütülmektedir. “Ödül Takdir Tanıma Sistemi” TEI’deki tüm faaliyet alanlarında yapılan uygulamalara, “Öneri Ödül Sistemi” ise TEI‘deki imalat süreçlerindeki uygulamalara yöneliktir.

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız bizim için değerlidir.

TEI, işine bağlı, güvenilir, üretken, sorumluluk sahibi ve yaratıcı işgücü ile önümüzdeki yıllardaki hedeflerine sağlam adımlarla ulaşacağını bilmektedir. Çağdaş ve memnuniyet yaratan çalışma koşulları ile çalışanlarını fark yaratan işler üretmeleri için teşvik etmektedir.

TEI çalışanları, sadece kurumumuz için değil, içinde yaşadıkları toplum ve çevre için de değer yaratmaktadır. Kültürel, eğitsel, sportif ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alan TEI çalışanları, Eskişehir’den başlayarak tüm ülkemizin gelişmesi için katkıda bulunmaktadır. Dünya kaynaklarının hızla tüketildiği çağımızda, TEI çalışanları TEI yerleşkesinden başlayarak tüm çevreyi geliştiren faaliyetler içinde yer almaktadır.

 

 

Çalışan İlişkileri Takımı

Şirketimizde, çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmak amacıyla “Çalışan İlişkileri Takımı” (Employee Engagement Team) kurulmuştur.

Şirketimiz içinde verimliliğin, memnuniyetin ve iş performansının arttırılmasına yönelik tespit edilen gelişme alanları Çalışan İlişkileri Takımı tarafından ele alınarak, uygun değerlendirilen öneriler üst yönetime tavsiye olarak sunulmaktadır.