X
BİZİ TAKİP EDİN
NE ARAMIŞTINIZ ?
DİLİ SEÇİNİZ.
TR
EN
YETENEĞİ KEŞFETMEK

Performans

Şirketin Stratejik Gelişim Planı doğrultusunda her yıl üst yönetimin kararı ile “İş Y”leri belirlenir. İş Y’leri, şirketin o yılki hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üzerinde ağırlıklı olarak çalışılması gereken alanlardır. Performans hedefleri üst yönetim tarafından, bir alt kademeye ve buradan silsile yoluyla daha alt kademelere kırılımlandırılır. TEI’de SAP sistemine entegre halde hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın hedefleri sene başında belirlenir ve çalışana tebliğ edilir. İlgili yılın 30 Haziran tarihine kadar iş başı yapan çalışanlar, o yıl performans değerlendirme sistemine dahil edilir. Tüm çalışanların hedefleri şirketin İş Y’leri ile örtüştürülmek zorundadır.

Kariyer Geliştirme Sistemi

Şirketimizde mühendis, uzman ve teknisyen kadroları için kariyer geliştirme sistemi bulunmakta olup bu sistem doğrultusunda çalışanlar yetkinlik, yeterlilik, kıdem ve performansları esas alınarak ilgili kariyer haritalarında konumlandırılmaktadır.